Nện cô bạn thân cùng lớp lồn nhiều nước

Cô là một cô gái duy nhất trong lớp mà lớp cô thì tàn con trai. Hôm nay do cô không chịu học bài cũ ở trên lớp. Gạ lớp trưởng bấn của cô đã bắt cô ở lại lớp để cậu ta hướng dẫn cô làm bài tập. Nhưng cô không hề hay biết ý định của cậu ta là gì. Khi các bạn đã về hết thì cô bắt đầu làm bài tập và cậu trai trẻ kia thì bắt đầu bóp cặp vú hồng kia của cô. Cô không thể phản kháng vì cô biết dằng cho dù cô có phản kháng cũng kho-ong thể bởi vì sức lực của cô không thể nào mà phản kháng lại được cậu ta. Cậu bắt đầu dùng chiếc cặc to của mình đút vào chiếc lồn múp của cô bạn kia đóng cho cô lên đỉnh.